Avís legal

Informació completa sobre Protecció de Dades

 

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

PENEDESTIC SOLUCIONS SLP

B66582750

C/ MARE RAFOLS, 3  2º 1ª - 08720 - VILAFRANCA DEL PENEDES

931817891

info@penedestic.com

 

2. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A PENEDESTIC SOLUCIONS SLP tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En cas que no faciliteu les vostres dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 

3. Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades s'han de conservar mentre l'interessat no sol·liciti la supressió, i si escau, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

 

4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:

  • Execució d'un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients.
  • Consentiment de linteressat: Enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica.

 

5. A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran als destinataris següents:

  • Administració Tributària, amb la finalitat de complir les obligacions legals (requisit legal).
  • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

 

6. Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

  • Drive (Google), amb la finalitat de Còpia de seguretat de les dades. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert mitjançant: Clàusules tipus de protecció de dades. Podeu consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=ca.
  • Gmail (Google), amb la finalitat d'Enviament i recepció de correus electrònics. La garantia per a aquesta transferència s'ha establert mitjançant: Clàusules tipus de protecció de dades. Podeu consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=ca.

 

7. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a PENEDESTIC SOLUCIONS SLP estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, PENEDESTIC SOLUCIONS SLP deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.

Quan es faci l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat es pot oposar al tractament de les dades amb aquesta finalitat.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de l'interessat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que sentiu vulnerats els vostres drets pel que fa a la protecció de les vostres dades personals, especialment quan no heu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

 

8. Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a PENEDESTIC SOLUCIONS SLP procedeixen de: El mateix interessat.